Skip to main content

EESMÄRK

Programmi eesmärgiks on aidata tagada Eesti riigile tugev keskastmejuhtide järelkasv.

 • Mida teevad need juhid paremini, kes suudavad realiseerida oma meeskonna potentsiaali ja saavutada tõelise pühendumise?
 • Kuidas teha juhina õigeid asju, õigel ajal ja õigete vahenditega?
 • Kuidas orienteeruda kiiretes muutustes ning viia ise ellu tulemuslikke muutusi?

Nendele jt küsimustele otsime selles programmis vastuseid.

MIKS OSALEDA?

 • Liidriks olemise tähenduse laiem mõtestamine ja eneseareng juhina
 • Praktikas koheselt rakendatav juhi tööriistakast ja üleilmselt hinnatud arendusvahendid
 • Tehnikad enesejuhtimiseks, meeskonna arendamiseks, muutuste elluviimiseks ja tulemuslikuks kommunikatsiooniks
 • Õppimine oma valdkonna tippkoolitajatelt ja juhikogemusega praktikutelt
 • Koostöövõrgustik juhtimisalaste küsimuste arutamiseks

KELLELE?

Programm on mõeldud avaliku teenistuse esmatasandi juhtidele (ministeeriumid, ametid, inspektsioonid,  põhiseaduslikud institutsioonid, riigi ametiasutuste hallatavad asutused ning muud valitsusasutused). Osalema on oodatud ka need töötajad, kellel pole formaalselt määratletud alluvaid, kuid kes igapäevaselt juhivad meeskondade tööd või keda nende organisatsioon näeb tulevikus keskastmejuhina.

Mida eelmiste aastate KESTA programmis osalenud ütlevad


VALIKMOODULID

I moodul - Kaasaegne ja tulevikku vaatav juht avalikus sektoris

1+1+1 PÄEVA - TEA DANILOV, EKKE & MATI SÖÖT

PRAKTIKUD: KESTA VILISTLASED

 • Millised on tänased olulised suundumused riigivalitsemises ja mil moel nende väljakutsetega edukamalt toime tulla?
 • Millised on tänapäeva mõistes edukad juhid? Millised on kesktasandi juhi rollis õnnestumiseks vajalikud hoiakud-väärtused, ajakasutus ja põhiülesanded? 
 • Milline on minu kui juhi juhtimisoskuste hetketase, tugevused ja arenguvajadused? 

Mooduli uuendusliku metoodikana kasutame maailmas hinnatud Leadership Pipeline kontseptsiooni juhtide arendamisel ja loome selguse milles seisneb muutus esmajuhilt keskastmejuhi rolli astumisel ja kuidas seda muutust läbida.

II moodul - Juhi isiklik efektiivsus ja enesejuhtimine
 • 1+1+1 PÄEVA - MATI SÖÖT JA DMITRI VOLOV

  PRAKTIK: HELELYN TAMMSAAR VÕI DANIEL KOTSJUBA

  • Milles seisneb käitumisefektiivsus ja kuidas mõjutab juhitööd? Milline on minu loomuomane käitumisstiil ja kuidas selle tundmine aitab suurendada efektiivsust enese- ja teiste juhtimisel
  • Millised on minu võtted ajajuhtimisel ja stressiga toimetulekuks?

  Mooduli uuendusliku metoodikana kasutame DiSC® Workplace profiile juhi käitumisstiili analüüsiks.

III moodul - Juht kui valdkonna kujundaja ja uuenduste elluviija

1+1+1 PÄEVA - MARKO RILLO, EKKE SÖÖT

PRAKTIK: AIVO ADAMSON

 • Kuidas oma tiimis suurt sihti igapäevatööks lahti tõlkida? Kuidas kiirendada strateegia loomist ja jõuda otsusteni olukorras, kus trend on etteennustamatu? 
 • Millised on minu võtmetegevused muudatuste kavandamisel ja elluviimisel ning kuidas saavutada muutuse omaksvõtt meeskonnas?

Moodulis tutvustame Prosci® muudatuste juhtimise parimal praktikal baseeruvaid tööriistu ja uuringutulemusi.

IV moodul - Juht kui inimeste ja meeskonna arendaja
 • 1+1+1 PÄEVA - ÜLLE PIND JA MAARIKA LEMBER

  • Mismoodi luua ja juhtida edukalt koostoimivat meeskonda ning realiseerida oma tiimi peidetud potentsiaalid, arendada ja hoida talenti?
  • Kuidas rakendada coachingu- ja arendava juhtimise tehnikaid juhitöös oma meeskonnaga?

  Mooduli raames analüüsime osalejate saadud kogemust juhi varjuna ning avame coachingul baseeruva juhtimise võimaluste maailma.

V moodul - Juht kui valdkonna esindaja, läbirääkija, mõjutaja ja eestkõneleja

1+1 PÄEVA - RAGNAR SIIL, TOOMAS ROOLAID

PRAKTIK: MARIS JESSE

 • Kuidas efektiivse kommunikatsiooni abil saavutada oma eesmärgid? Mis aitab  oma ideid parimal moel kuulajateni viia?
 • Kuidas suurendada tulemuslikkust ja veenvust avalikkuse ees argumenteerimisel?

Mooduli raames lahendame päriselulisi kaasuseid ja praktiseerime kommunikatsiooni arendamise tehnikaid.

VI moodul - Muudatusprojektide kavandamine, asutuste külastus ja lõpuseminar

1+1+1 PÄEVA - EKKE & MATI SÖÖT

PRAKTIKUD: TOOMAS TAMSAR & KÜLASTATAVA ASUTUSE JUHID

 • Mooduli raames saab iga osaleja võimaluse kavandada ja teistele esitada ühe muudatusprojekti oma asutuses/meeskonnas. Samuti külastame innovaatilise juhtimiskultuuriga ettevõtet.

TOETAVAD TEGEVUSED

Isiklik areng juhina
 • Juhtimiskompetentside enesehindamine
 • Erinevad juhi analüüsivahendid: DiSC käitumisprofiil ja Leadership Pipeline mudel
 • Individuaalse arengu eesmärgistamine
Õpitu rakendamine ja kogemuste vahetus
 • Muudatusprojektide kavandamine kaasates oma juhti ja meeskonda
 • Juhi tööriistade rakendamine
 • Juhtimissimulatsioonid
 • Grupicoachingud
 • Kolleegilt õppimine
Õppimine praktikutelt
 • Töövarjuks olemine ühele juhile
 • Uuendusliku juhtimisega asutuse külastus
 • Juhist praktiku sessioonid

PROGRAMMI AJAKAVA

KOOLITUSGRUPP 

Aeg

Moodulid

   

02.-03.02.23 ja 16.02.23

I moodul

8.03.23, 22.03.23 ja 4.04.23

II moodul

18.04.23, 5.05.23 ja 18.05.23

III moodul

31.05.23, 13.06.23 ja 24.08.23

IV moodul

6.09.23 ja 21.09.23

V moodul

5.10.23, 13.10.23 ja 20.10.23

VI moodul

   

OSALEMISINFO

 

Koolituspäevade kestus: Täispikad koolituspäevad (8 ak t) kestavad 09.45 - 17.00. 

 

Toimumiskoht: Tallinnas Hotell Centennial seminariruumis (Endla 15). I mooduli 2 esimest päeva toimuvad Pärnus (ööbimisega sessioon).

 

Programmi saab kandideerida läbi riigitöötaja iseteenindusportaali 18.novembrini:

 • Kandideerimine läbi RTIP´i SIIN ja läbi RTIP Publicu SIIN

Ekke Sööt

Koolitajad

Ekke on juhtinud viimase 10 aasta jooksul mitmeid kümneid mahukaid juhtide arenguprogramme, vastutanud sisulise terviklikkuse ja koolitajate meeskonna toimimise eest, sh erinevad riigihanked omavalitsusjuhtide juhtidele, haridusjuhtidele, avaliku teenistuste juhtidele.

Krista Haak

Krista Haak on pikaajalise kogemusega haridusjuht, kes lisaks erinevate õppekavade väljatöötamisele ja rakendamisele on aktiivselt osalenud koolituste modereerimisel ja läbiviimisel organisatsioonikäitumise ja juhtimise teemadel. Krista on kogenud praktik avaliku halduse ja sisejulgeoleku valdkonnas, osaledes muuhulgas erinevates rahvusvahelistes koostööprojektides valdkonna eksperdi, moderaatori ja projektijuhina.

Mati Sööt

Matil on enam kui 25-aastane kogemus inimressursi juhtimise, organisatsiooni psühholoogia ja muutuste juhtimise valdkondades. Ta on olnud Riigikantselei tellimusel avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvu coach ja koolitaja. Viimasel viiel aastal on koolitanud üle 500 avaliku teenistuse asutuste ja omavalitsusjuhi ning üle 500 haridusjuhi. 

Tea Danilov

Tea on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusmagistri kraadiga, spetsialiseerumisega ökonomeetriale ja majandusteooriale. Ta on töötanud alates 2017. a. Arenguseire keskuse juhatajana, enne seda 2 aastat Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktorina ning 15 aastat Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis siseturuosakonna ja majandusarengu osakonna juhatajana.

Marko Rillo

Pikaajalise kogemusega innovatsiooni ja strateegia ​nõustaja, teostanud projekte enam kui 20 riigis. Strateegilise juhtimise doktorikraad (Dr.Sc.) University of St.Gallen. On mitmel eelneval aastal olnud Rahandusministeeriumi tellitud KESTA ja KAJA programmi üks koolitajatest

Maarika Lember

Maarika on HR juhtimise valdkonna praktik, keda innustab soov toetada inimeste ja
organisatsioonide arengut ning näha reaalseid tulemusi. Enam kui 20 aasta jooksul on
Maarika töötanud nii konsultandi/coachina toetades erinevate ettevõtete meeskondi kui HR
valdkonna juhina jaekaubandusettevõttes Circle K. Circle K-s töötades tegeles palju ettevõtte
kui tööandja kuvandiga, organisatsiooni kultuuri arendamisega ja töötajate kaasatuse
suurendamisega.

Ülle Pind

Ülle Pind on Swedbank AS personalidirektor alates 2015.a. Personalitöö on tema kutsumuseks juba üle 20 aasta ja seda vaimustavat kutsumust järgides on  tema huvitavad tööaastad olnud seotud Ericsson Eesti, Elcoteq Tallinna ja Stora Enso Baltikumi personalijuhtimisega. 

Ekke Sööt

Üle 10-aastane kogemus koolitaja ja juhtimise konsultandina. Töötanud ligi 100 era- ja avaliku sektori asutusega, aidates kavandada ja ellu viia organisatsioonilisi muudatusi kultuuri, strateegia, juhtimise ja koostöö arendamisel. Ekke on läbi viinud üle 150 päeva muudatuste juhtimise koolitusi juhtidele, sh paljudes avaliku sektori asutustes.

Ragnar Siil

Ragnar on Avaliku Esinemise Akadeemia asutaja ja pikaajalise kogemusega esinemise- ja kommunikatsioonioskuste koolitaja, strateegiakonsultant ja meeskonnatöö nõustaja. Ta on individuaalne ja võistkondlik Eesti meister väitluses.

Toomas Roolaid

Toomas on Avaliku Esinemise Akadeemia asutaja ja nõustaja. Ta on koolitaja, professionaalse moderaatori ja ettevõtjana esinenud kogu oma tööelu jooksul. Toomas omab pikaajalist võistlusväitleja kogemust (Eesti Meister 2000.a). 

Dmitri Volov

Dmitril on enam kui 15-aastane kogemus juhtimiskoolitajana, mille jooksul ta on nõustanud
paljusid organisatsioone juhtimise, koostöö, suhtlemisoskuste ja enesejuhtimise teemadel. Ta
on ise olnud juht üle 10 aasta. Lisaks majandusalasele ülikooliharidusele on Dmitri
täiendanud ennast andragoogika alal Tallinna Ülikoolis, omandanud DiSC kondultandi
sertifikaadi ning läbinud mahuka coachi oskuste programmi EBS-is.


Koolitust viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Haldusvõimekus" programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ning riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

Kontaktisik programmi elluviimisel:

Heli Allika

heli@changepartners.ee

+37253403832

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!