Skip to main content

The Five Behaviors® meeskonnakoolitus

Tõeliselt ühtehoidva ja tõhusa tiimi loomine

Kindlasti oled mõelnud kuidas teie meeskond saaks olla veelgi edukam? Või kuidas luua talentidest tulemuslikult koostoimiv meeskond?

The Five Behaviors™ on hindamispõhine programm, mis aitab inimestel ja organisatsioonidel teadvustada need tegurid, mida läheb vaja tõeliselt ühtse ja tõhusa meeskonna loomiseks.

Tuginedes Everything DiSC®-le, aitab see profiil kõigepealt mõista iga grupiliikme enda DiSC käitumisstiili. Erinevate isiksuste ja nende eelistuste koondamine ühtse, produktiivse meeskonna moodustamiseks nõuab alati pingutust, kuid tulemus võib olla tohutult suure mõjuga – nii üksikisiku, meeskonna kui ka organisatsiooni jaoks.

See mudel tugineb Patrick Lencioni bestselleril The Five Dysfunctions of a Team (“Viis põhjust miks meeskonnad ei toimi”; Pegasus 2008), kus on välja toodud 5 võtmekäitumist, mis on olemuslikud tugevale, hästitoimivale meeskonnale.

Milline on programmist saadav väärtus?

The Five Behaviors koolitus aitab meeskonnaliikmetel töötada koos efektiivsemalt ning saada seeläbi märksa tulemuslikumaks tiimiks. Efektiivne, hästitoimiv meeskond:

 • Teeb õigemaid ja kiiremaid otsuseid
 • Arvestab kõigi meeskonnaliikmete oskuste ja arvamustega
 • Hoidub kulutamast aega ja energiat poliitikale, segadustele, ebakonstruktiivsetele konfliktidele
 • Väldib ajaraiskamist valede või üha samade asjadega tegelemise peale
 • Loob innustavaid eeliseid ja väljakutseid

Five Behaviorsi profiil aitab meeskondadel aru saada, kuidas nad tiimina koguvad punkte Lencioni mudeli viie võtmekomponendi osas, milleks on: usaldus, vastuseisude käsitlemine, pühendumine, vastutustunne ja tulemused.

Iga tiimiliige saab DiSC® mudelile tuginedes paremini tundma nii iseenda kui ka kõigi teiste tiimiliikmete käitumisstiile (D: Domineeriv, i: Mõjutav, S: Stabiilne, C: Analüüsiv) ja kuidas nende stiilid mõjutavad meeskonna üldist edu.

Five Behaviors koolitus


Põhinedes üleilmselt tunnustatud Patrick Lencioni koostöö mudelil, vaatame meeskonna omavahelist koostööd uue prisma läbi, leides üles võimalused olla igapäevases töös edukam.

Sessiooni eesmärgid:

 • Mõtestada lahti meeskondliku tegutsemise vajadus ja eduka meeskonna toimimise võtmetegurid oma töö kontekstis
 • Hinnata meeskonda koostöö 5 võtmeteguri osas ning teadvustada võimalused ja töövahendid koostöösuutlikkuse arendamiseks
 • Toetada kõrge usaldusega, kaasatusel ja ühisel vastutusel põhineva kultuuri loomist meeskonnas

Koolituse ettevalmistusfaasis täidavad osalejad elektrooniliselt tänase koostöö hindamise küsimustiku, The Five Behaviors profiili, mis on päeva arutelude ja sisu aluseks.

Koolitusel: praktilise õppe, videote ja arutelude abil aidatakse meeskonnal kogeda The Five Behaviors mudeli otsest mõju meeskondlikule toimimisele võimaldades treenida just neid käitumisi, mis muudaksid meeskonna ühtsemaks ja tulemuslikumaks.

Baseerub hinnatud bestselleril


Programm on mõeldud

 • juhtkondadele
 • uutele meeskondadele
 • mistahes meeskondadele, kes soovivad avada suuremat koostööpotentsiaali

Programmi ülesehitus

Sissejuhatus – tutvume The Five Behaviors of a Cohesive Team mudeliga ja meeskonna hindamise koondtulemusega.

I. Usalduse loomine – programmi aluseks oleva usalduse kontseptsiooni avamine. Töö ja tegevused usalduse ehitamiseks.

II. Konfliktide lahendamine – Vastuseisud kui arengu allikad. „Tervisliku konflikti“ eelised ja tulemuslik vastasseis.

III. Pühendumuse saavutamine – pühendumuse saavutamise võtmetegurid ja töö nende kallal.

IV. Vastutuse võtmine – vastastikuse vastutuse olemus ja tähtsus. Meeskondliku vastutustundlikkuse kujundamine.

V. Keskendumine tulemustele – keskendumine kollektiivsetele tulemustele – kuidas seda saavutada iga meeskonnaliikme tasandil?

Kokkuvõte ja tegevuskava – järeldused õpitust ja tegevuskava sõnastamine meeskonna produktiivsuse parandamiseks.

Kliendid programmist


https://youtu.be/B_UiSSW_pAY

Video: Patrick Lencioni meeskonnatööst

https://youtu.be/B_UiSSW_pAY

Five Behaviors Team Development profiil

Soovid tõeliselt ühtehoidvat ja tõhusat tiimi?

Sinu nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu e-mail
Field is required!
Field is required!
Tekst
Field is required!
Field is required!
KÜSI PAKKUMIST

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!