Skip to main content

Spetsialisti programmid

Eestvedamisel põhineva organisatsiooni ülesehitamine igal tasandil

Tänapäeval asenduvad hierarhilised organisatsioonistruktuurid üha enam võrgustikustruktuuride, agiilsete ja maatriksorganisatsioonidega. Hierarhilisusest loobutakse, et kiirendada turule jõudmist, detsentraliseerida otsustusprotsessi ja mobiliseerida innovatsiooni kogu organisatsioonis.

Kõik see muudab juhi rolli, kuid veelgi enam muutuvad ootused spetsialistidele. Spetsialistid peavad suutma tegutseda mitte ainult oma juhtide kaudu, vaid läbi kogu organisatsiooni koos teiste funktsioonide spetsialistidega. Spetsialistide edukus ei taandu enam ainult oma valdkonna teadmiste sügavusele – edu tagab võimekus oma teadmisi üle kogu organisatsiooni kasutada.

Spetsialisti Pipeline kontseptsioon annab raamistiku spetsialistide töö tulemuslikkuse määratlemiseks ja nende arendamiseks.

4-päevase programmi käigus saavad spetsialistile selgeks tema vastutus ning talle seatud tulemuslikkuse ootused. Lisaks see, millist väärtust ta oma tööga loob, kuidas peaks oma aega kasutama ja milliseid oskuseid rakendama, et oma rollis edukas olla.

https://youtu.be/B_UiSSW_pAY
Sissejuhatus spetsialisti rollitasanditesse

Väärtus osalejale

  • Annab teadmisi, tööriistu ja praktilist kogemust, kuidas oma rollis edukas olla
  • Selgitab rolliga seotud konkreetseid kohustusi ja ootuseid tulemuslikkusele
  • Annab selge arusaama, kuidas nemad väärtust loovad ja mille poolest on oluline nende roll
  • Õppimise edukust mõõdetakse ja osaleja saab selle kohta tagasisidet
  • Püsivad muudatused osaleja teadmistes, hoiakutes ja käitumises

Andmetel põhinev

PÕHINEB OSALEJATE IGAPÄEVASTEL TEGEVUSTEL

TÕESTATUD TULEMUSED PÜSIVATE MUUDATUSTE LOOMISEL

Teadmusekspert

Paljud organisatsioonid on kogenud, et inimesed, kes on hingelt spetsialistid, liiguvad meeskonnajuhi rolli. Mõni aasta hiljem selgub, et oleme kaotanud hea spetsialisti, kuid vastutasuks oleme saanud kehva juhi. Kahjuks peavad paljud spetsialistid juhi rolli astumist ainsaks võimaluseks “karjääri teha”.

Selle mustri muutmiseks tuleb spetsialistidele luua oma karjääritee. Enamik organisatsioone pakub oma meeskonnajuhtidele juhtimiskoolitust, et aidata neil teha esimene samm juhikarjääri suunas. Samamoodi tuleks investeerida teadmuseksperdi programmi, mis aitab spetsialistidel teha oma esimene samm spetsialisti karjääris.

Programmi põhiteemad

Siin on kirjeldatud peamised teadmuseksperdi programmi teemad.

Programmi põhiteemad

Siin on kirjeldatud peamised teadmuse eestvedaja programmi teemad.

Teadmusjuht

Tihti on just teadmusjuht see inimene ettevõttes, kelle lahkumine halvaks ettevõtet kõige valusamalt. Kogemus erinevate ettevõtetega näitab, et juhid tunnevad suurt puudust spetsialistide häälest nii vertikaalselt kui horisontaalsel tasandil. Põhjuseks on tavaliselt see, et teadmusjuhid ei ole võimelised toimetama tippjuhtide tasandil. Nad kogevad rahulolematust juhtide poolt ja seetõttu kaugenevad veelgi. Parem lahendus oleks neid hoopis toetada päriselt teadmusjuhi rolli astumisel.

Programmi põhiteemad

Siin on kirjeldatud peamised teadmusjuhi programmi teemad

Programmi põhiteemad

Siin on kirjeldatud peamised tulevase juhi programmi teemad.

Tüüpilise projekti struktuur

Võta meiega ühendust, et arutada teie organisatsiooni vajadusi

Teie e-mail
Field is required!
Field is required!
Teie telefon
Field is required!
Field is required!
Tekst
Field is required!
Field is required!
BRONEERI TASUTA KONSULTATSIOON

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!