Skip to main content

Organisatsiooni väärtuste väljatöötamine ja juurutamine


Aitame ellu viia kultuurimuudatusi ja juurutada uusi väärtusi

Edukaid organisatsioone eristab teistest eelkõige nende kultuur. Paraku sageli olemasolev kultuur ja väärtused ei toeta strateegiat, väärtused on vaid deklaratiivsed või neil puudub seos igapäeva tööga. Kuidas selliseid tüüpilisi vigu vältida ja luua organisatsioon, mis tegutseb väärtuspõhiselt?

Meie kompetents ja lähenemisviis


Meil on üle 10 aasta kogemust 50+ organisatsiooni nõustamisel kultuurimuutuste saavutamisel ja uute väärtuste juurutamisel. Kasutades testitud meetodeid ja tööriistu kaasame sellesse protsessi kogu organisatsiooni, tagades juhtkonna pühendumuse, sisuka dialoogi ning püsiva muutuse inimeste käitumises.

Kasutame erinevaid dialoogimeetodeid väärtuste teadvustamiseks töötajatele ja vajaliku innustuse tekitamiseks väärtusdilemmasid organisatsioonis õigeaegselt avastada ja lahendada.

Oleme väärtuste teemal aidanud juhtivaid organisatsioone

Väärtuste juurutamise põhisammud

1 ETAPP – HINDAMINE, LOOMINE

Oluliste käitumiste ja organisatsiooni väärtuste määratlemine
 • Organisatsiooni tänaste väärtuspõhimõtete ja toimiva kultuuri hindamine.
 • Organisatsiooni visiooni, missiooni ja strateegia teostumiseks vajalike organisatsiooniliste väärtuste sõnastamine.

2 ETAPP – KOMMUNIKEERIMINE

Väärtuste teadvustamine ja aktsepteerimine
 • Väärtuste mõistmine, aktsepteerimine ja juurutamine kõigil organisatsiooni tasanditel.
 • Erinevate meetodite ja dialoogiformaatide kombineerimine, mis toetavad ettevõtte väärtuste elluviimist.

3 ETAPP – ELLUVIIMINE JA KINNISTAMINE

Väärtuste ja praktika ühildamine
 • Vahekokkuvõtted ja jätkutegevuste kavandamine väärtuste integreerimiseks igapäevategevuste ja strateegia ning eesmärkidega.
 • Olemasolevate struktuuride, protsesside ja tavade kohandamine, väärtuste dialoogi jätkumine.

Tööriistad, mida kasutame


Dialoogikaart

Dialoogikaart aitab organisatsiooni eri tasandid kaasata arutellu, mismoodi juurutada muudatusi, uusi väärtusi, käitumisharjumusi, strateegiat töötajate igapäevasesse töösse. Efektiivse dialoogi kaudu luuakse seotus ja mõistmine, mis on eduka muudatuse võti. See formaat on tulemuslikult töötanud 50+ Baltikumi organisatsioonis, nii suurtes, väikestes, avaliku kui ka erasektori asutustes.

Väärtuste mäng

Mänguline formaat, mis võimaldab inimestel pidada dialoogi organisatsiooniliste väärtuste üle ja aitab seeläbi paremini mõista ja arendada organisatsioonikultuuri. See on organisatsioonidele disainitud lauamäng, mis ühendab töötajate väärtused igapäevaste tegevuste ja valikutega. Mängulise lähenemise kaudu saavad inimesed paremini aru, mis on iga väärtuse taga ja kuidas väärtusi praktikas rakendada.

Tüüpilised probleemolukorrad väärtuste elluviimisel ja nende lahendamatajätmise tagajärjed

PROBLEEMID

TAGAJÄRJED, KUI JÄÄB LAHENDAMATA

Sõnastatud väärtused seostamata strateegiaga

 • Vähene või puuduv mõju tegevustele ja tulemustele
 • Raske või võimatu tekitada pühendumist

Väärtuste käitumuslikud kirjeldused puuduvad või on deklaratiivsed

 • Väärtuste sisu pole mõistetav
 • Igapäevaolukordi ei osata tõlgendada ja hinnata läbi väärtuste prisma

Väärtuste sisu ja tähendus seostamata inimeste igapäevatööga

 • Väärtused jäävad abstraktseks töötajate jaoks, kes ei saa aru, mida neilt oodatakse ja kuidas ootustega sobituda
 • Madal motivatsioon oma käitumise muutmiseks

Juhid pole ise väärtuste kandjad ja juurutamise eestvedajad

 • Kaksikmoraal, usalduse kaotus, ignorantsus
 • Talendid pettuvad ja lahkuvad

Puudulikud mõõdikud ja tunnustus- ning toetussüsteem

 • Pole võimalik hinnata ega tagasisidestada juhtide ja töötajate tegutsemist, mistõttu ei saa teha ka ettepanekuid arenguks
 • Väärtuspõhisus ei parane

Mida kliendid on öelnud?


Alexela Väärtuste Päev

ESTIKO Väärtuste Päev

KonsultandidMati Sööt

Matil on 25 aasta pikkune töökogemus juhtimiseksperdi ja konsultandina, koolitaja ja coachina Balti riikides ja väljaspool. Nõustanud paljusid Eesti juhtivaid organisatsioone nii era- kui avalikus sektoris.


Liis Paemurru

Liis on praktik, kellel kogemust personalivaldkonnas ja selle juhtimises, organisatsioonipsühholoogias ja muudatuste eestvedamisel üle 10 aasta. Ta on sertifitseeritud muudatuste juhtimise konsultant ja koolitaja, aidates täna nii era-kui riigisektori organisatsioone muudatusi edukalt ellu viia.


Maarika Lember

Maarika on HR juhtimise valdkonna praktik, keda innustab soov toetada inimeste ja organisatsioonide arengut ning näha reaalseid tulemusi. Enam kui 20 aasta jooksul on Maarika töötanud nii konsultandi toetades erinevate ettevõtete meeskondi kui HR valdkonna juhina.


Ekke Sööt

Ekke on Eesti üks juhtivaid muudatuste elluviimise eksperte, kes on töötanud rohkem kui 100 organisatsiooniga, aidates kavandada ja ellu viia muudatusi organisatsiooni kultuuris, juurutada uut strateegiat, protsesse ja IT süsteeme.

Tekkis mõtteid?

Registreeri huvi ja võtame ühendust

Sinu nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu e-mail
Field is required!
Field is required!
Tekst
Field is required!
Field is required!
Registreeri

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!