Skip to main content

Ettevõtte ümberkorraldamise toetamine ülemaailmses juhtivas laevanduskontsernis

Kliendi vajadus

  • Ettevõtte ümberstruktureerimine ja teenindusprotsesside ümberpaigutamine erinevate asukohtade vahel eesmärgiga vähendada kulusid, parandada mahtude kõikumise juhtimist ja võimaldada keskustel arendada eri tüüpi pädevusi.
  • Oluliste äriprotsesside minimaalne katkestamine tänu hästikavandatud ümberõppele ja 400 töötaja kiirele kohandumisele.

Meie lahendus

  • Pakkusime ühise raamistiku ja metoodika muudatuste kavandamiseks ja juhtimiseks
  • Toetasime projekti- ja juhtimismeeskondade mitme kuu pikkust muutuste kiirendamise protsessi: strateegiapäev muutuste väljakutse määratlemiseks, Prosci muudatuste juhtimise sertifitseerimisprogrammi läbiviimine ja tagasiside coaching
  • Viisime läbi muudatuste töötoad umbes 40 juhile, et anda neile teadmisi ja oskusi oma meeskondade toetamiseks muutuste ajal
  • ADKAR-i hindamised, et mõõta muudatuste omaksvõttu töötajate seas ja vajadusel kohandada muutuste strateegiat

Tulemused

  • Edukalt elluviidud muudatusprojekt, kiirem ja vähem häiriv muutus
  • Planeeritud ROI 5,1 miljonit dollarit

Tagasiside

"Ümberstruktureerimisprojektiga alustades otsisime kedagi, kes meid toetaks - kedagi, kes tunnetab muudatuste rahvusvahelist konteksti eri kultuurides ja suudab viia meid sellest protsessist läbi. Kedagi, kes aitaks meil välja arendada oskused ja strateegia, et tulemuslikult mõjutada suurt hulka inimesi eri aspektides ja hoida meid ühtsena kogu muudatuse teekonnal. Change Partners tegi just täpselt seda ja veel palju muudki."

"Ilma Change Partnersi toe ja Prosci kontseptsioonita oleksime võinud silmitsi seista läbipõlemise ja kurnatusega, kliendi rahulolu potentsiaalse kaotusega ja kindlasti viivitustega planeeritud ROI saavutamisel."

"Nad aitasid meil väga väikese aja jooksul muuta sadade töötajate mõtteviisi/hoiakuid ja hoida meid ettevõttena õigel kursil ning edukana oma eesmärkide saavutamisel. Ja mis kõige tähtsam - ühtsena organisatsiooni kõigil tasanditel, rääkides sama muutuste keelt."

- Ethel Genergard - Head of CMA CGM GBS Estonia

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!