Skip to main content

Muudatuste ja väärtuspõhise juhtimise arenguprogrammid koolijuhtidele

Kliendivajadus

Sihtasutus Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas. Innove toetab õppija hakkamasaamist elus ning aitab oma tegevusega kaasa paindliku ja tasakaalustatud haridussüsteemi toimimisele. Innove SA tellimusel viisime 2016.-2018. aastal läbi koolijuhtide arenguprogramme “Muudatuste ja muutuste juhtimine” ning “Väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimine”. Tänane kool vajab juhti, kes on ise õppija ja loob õppimisele ja muutustele avatud kultuuri. Koolitus toetas ka haridusasutuse juhi kompetentsimudelis nimetatud kompetentside arengut.

Mis me tegime

Arenguprogramme läbis kolme aasta jooksul üle 500 üldharidus- ja kutsekoolide ning lasteaedade juhi. Tegemist oli praktilistel töövahenditel põhinevate koolitustega, mille käigus töötasid juhid ühe oma reaalse projektiga ning said tuge selle elluviimiseks. Koolitusprogrammid koosnesid 4st koolituspäevast, lisaks toimusid nii individuaalsed kui ka grupicoachingu sessioonid. Osalejad said tuge väga erinevate muudatuste teostamisel:
  • kahe organisatsiooni ühendamine
  • õppijakeskse õppekava rakendamine
  • kõrge koostöökultuuriga õppiva organisatsiooni loomine
  • muutunud õpikäsituse rakendamine
  • 2+1 õpetajaga õppele üleminek
  • õppemeetodite innovatsioon jne.

Tulemused

  • Märgatav muutus haridusjuhtide väärtuspõhise ja muudatuste juhtimise oskuste ning teadmiste süsteemses rakendamises
  • Iga kursusel osalenu kavandas ja teostas arenguprogrammi jooksul reaalse muudatusprojekti, millest sündis väärtus Eesti koolidele
  • Juhid kavatsevad igapäevaselt rakendada koolitusel omandatud töövahendeid

Mida projektis osalejad ütlevad

“Väga praktiline koolitus koolijuhile, mis andis tuge (töövahendeid) ja kindlust oma tööks. Peale koolituspäeva oli pea alati ideedest tulvil, mida kõike tahaks teha. Inspireeriv, kaasahaarav!”

“Inspireeriv koolitus, kus positiivne tulevikunägemus ja koostöisus annavad osalejatele olulise tõuke märgata muutuste olulisust muutuvas maailmas.”

“Sain hulgaliselt praktilisi töövõtteid, kuidas uuendusi läbi viia ja kuidas väärtusi lahti mõtestada.”

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!