Skip to main content

Avaliku teenistuse keskastmejuhtide järelkasvuprogramm KESTA

Eesmärk

Change Partners viis läbi Liidrite järelkasvu programmi Eesti avaliku teenistuse keskastmejuhtidele. Tegemist oli ambitsioonikatele esmatasandi juhtidele mõeldud uuendusliku ja praktilise arenguprogrammiga.

KESTA programm andis juhitöös õnnestumiseks vajalikud tööriistad, uued teadmised ja kogemused ning koostöövõrgustiku. Programmi eesmärgiks oli aidata tagada Eesti riigile tugev keskastmejuhtide järelkasv ja tõsta osalejate valmisolekut ning enesekindlust tulevikus kõrgema juhtimisvastutusega kaasneva rolli vastuvõtmiseks.

Mis me tegime

Vaadake programmi alamlehte terviklikuks ülevaateks.

Töötasime välja ja teostasime tervikliku juhtide arenguprogrammi neljale grupile.

Programm koosnes 6-st moodulist:

I moodul - Kaasaegne ja tulevikku vaatav juht avalikus sektoris
II moodul - Juht kui hea enesejuht ja arendaja
III moodul - Juht kui valdkonna kujundaja ja uuenduste elluviija
IV moodul - Juht kui inimeste ja meeskonna arendaja
V moodul - Juht kui valdkonna esindaja, läbirääkija, mõjutaja ja eestkõneleja
VI moodul - Muudatusprojektide kavandamine, asutuste külastus ja lõpuseminar

Kasutatud metoodikad: juhi tööriistad ja praktilised kodutööd, töövarjutamine, isikliku arenguplaani sõnastamine, grupicoaching, arendus- projekti läbiviimine, uuendusliku juhtimisega asutuste külastused, individuaalne arengumapp jm.

Tulemused

  • Aastatel 2018-2020 toimunud programmi numbrid:

 
  • Otsustati programm tellida veel 6-le grupile. Aastatel 2021-2023 osaleb programmis kokku 140 juhti.

Tagasiside

"Super koolitajad ja näited elust enesest!" - Veterinaar- ja Toiduamet

 
"Eneseteadlikkuse märkimisväärne kasv, kasutan saadud teadmisi pea et igapäevaselt." - Siseministeerium
   
"Väga mitmekesine ning huvitav programm. Väga palju sai kursuse raames tehtud, kuid peamine töö alles ees- selleks on terve kohvritäis tööriistu!" - Politsei- ja Piirivalveamet
   
"Usun, et minu juhtimine ja juhtimisstiil on muutunud, see on teadlikum, strateegilisem ja laiema vaatega. Tunnen, et kasvasin inimesena, mis aitas kasvada juhina." - Sotsiaalkindlustusamet
   
"Kursusel käsitletud teemad on andnud juurde enesekindlust ja laiendanud oskusi erinevates olukordades hakkama saamisel. Töövahendid, mida on jagatud, on olnud väga praktilised ning neid on olnud kerge viia sisse oma töösse." - Riigikantselei

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!