Skip to main content

Riigireformi ja asutuste ühinemise toetamine

Kliendivajadus

Riigireformi ühe tegevusena viidi ellu erinevate sarnases valdkonnas tegutsevate riigiametite ühendamine, et saavutada mõjusam ja tõhusam riigiülesannete täitmine ning kvaliteetsem teenuste pakkumine. 2020-2021 perioodil käivitus töö neljas äsja moodustatud ühendametis: Transpordiamet, Haridus- ja Noorteamet, Põllumajandus- ja Toiduamet ning Keskkonnaamet. Riigi Tugiteenuste Keskus koostöös Rahandusministeeriumiga soovisid pakkuda ühinevate ametite juhtidele keskset tuge muudatuse elluviimisel ja tellisid arenguprogrammi, mis aitaks tõsta nende teadlikkust muutuste juhtimise põhimõtetest ja arendada nende oskusi nii protsesside kui inimeste juhtimisel.

Mis me tegime

Change Partners pani kokku interaktiivse ja praktilise töötoa formaadis koolitusprogrammi, mis andis osalejatele koheselt rakendatavad meetodid ja töövahendid muudatuste kavandamiseks ja elluviimiseks, selge arusaamise enda rollist ja ülesannetest muudatusprotsessis ning võimaluse koosloomena ühiselt kavandada muutuste edasist elluviimist ühinenud organisatsioonis. Programm koosnes kahest koolituspäevast, individuaalsest tööst muudatusprojektiga ning virtuaalsest jätkutoest kahe kuu jooksul.

Tulemused

  • Kokku osales arenguprogrammis 200 juhti ning tänaseks on programmi laiendatud avaliku teenistuse teiste asutuste juhtidele ja töötajatele
  • Osalejad omandasid praktilise mudeli iseenda ja teiste paremaks juhtimiseks muudatustes ja koostasid tegevusplaani muudatuse elluviimiseks vajalike tegurite tekitamiseks

Programmis osalenud juhid/tippjuhid ütlesid järgmist

"Koolitus pani mõtlema rohkem sellele, et kui palju on vajalik tegelikult panustada selleks, et muudatused õnnestuksid. Heade tööriistade abil on võimalik palju selgust tuua muutusele."

"Koolitus oli ülesehitatud loogiliselt, selle sisu oli huvitav ja lihtsalt jälgitav. Koolituse suurimaks väärtuseks oli süsteemi tekkimine ja mõistmine, millises etapis me oma organisatsiooniga hetkel oleme."

"Väga hea ja asjakohane koolitus ning praktiliselt väga hästi rakendatav. Selline koolitus on muudatustele eelnevalt kõigile oluline."

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!