Skip to main content

Projektijuhtide arendusprojekt ja juurutustugi

Kliendivajadus

Directo nagu teistegi äritarkvara pakkujate edu sõltub paljuski sellest, kui hästi suudavad nende kliendid ärilahendusi rakendada. Kuid tihti klientidel endil puudub piisav teadlikkus ja võimekus, kuidas suurepärased IT lahendused hästi töösse panna. Projekti eesmärk oli aidata Directo projektijuhtide meeskonnal kasutusele võtta muudatuste juhtimise protsess ja tööriistad juurutusprojektides.

Mis me tegime

  • Sertifitseerisime 2 Directo juhtkonna liiget Prosci Change Practitioner programmis, andes ülevaate Prosci tervikmetoodikast muudatusprojektide juhtimisel
  • Viisime läbi Prosci muudatuste juhtimise programmi Directo projektijuhtidele, mille käigus nad omandasid parema arusaamise muudatusprotsessist ja ADKAR mudelist omaksvõtu juhtimisel
  • Toetasime projektijuhtide meeskonda muudatuste juhtimise protsessi ja tööriistade kasutuselevõtus ning igapäevatöösse viimisel sh keeruliste juurutus case’ide lahendamisel
  • Koolitasime projektijuhtide meeskonna kasutama DiSCil baseeruvaid suhtlemistaktikaid

Tulemused

  • Kokku oli projekti kaasatud 20 Directo projektijuhti ja müügitiimi või juhtkonna liiget. Kõigi osalejate tagasiside programmile oli kõrge.
  • Muudatuste juhtimise metoodika sai protsessidesse juurutatud ja on ettevõttes kasutusel.

Tagasiside

"Change Partners on Directo usaldusväärne ja alati kõrget kvaliteeti pakkuv koolituspartner, kelle abiga oleme viinud oma teenuse kvaliteedi uuele tasemele. Muudatuste juhtimisel ja inimeste kaasamisel on tarkvaraprojekti õnnestumisel võtmeroll. Prosci muudatuste juhtimise programm  andis Directo projektijuhtidele lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilised oskused ja tööriistad klientide toetamiseks suurtes muutustes." - Berit Veske, CEO

 

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!